Bestyrelse og udvalg

Kolding skiklub har foruden bestyrelsen og formanden, også forskellige udvalg der varetager klubbens afdelinger/aktiviteter.

Herunder ses en liste over disse kontakt personer.

Bestyrelse:

Formand:
Jan Peters
Strandvejen 22
6000 Kolding
info@koldingskiklub.dk

Kasserer:
Mogens Andersen
Mosebakken 36
6000 Kolding
da@trae-nord.dk

Best. medlem:
Alex Elkjær
Lille Slagtergade 17b
6100 Haderslev
Info@uniquepixels.dk

Best. medlem:
Jacob Steen Hansen
Terrasseparken 15
6000 Kolding
Tlf. 28267476
jacob.copacabana@gmail.com

1. suppl. :
Kåre Jørgensen
Valmuevej 13
6000 Kolding
Corekj85@gmail.com

Skigymnastik kontaktperson:
Langrend kontaktperson:

Birgit Ebbesen
Trappedalsvej 17
6000 Kolding
birgit.ebbesen@hotmail.com

Skibakke kontaktperson:

Jan Peters
Strandvejen 22
6000 Kolding
28146502
info@koldingskiklub.dk

PR. kontaktpersoner:

Jan Peters
Strandvejen 22
6000 Kolding
info@koldingskiklub.dk

Mogens Andersen
Mosebakken 36
6000 Kolding
ma@trae-nord.dk

Web kontaktperson:

Alex Elkjær
info@uniquepixels.dk

Skiværksted kontaktperson:

Jan Peters
Strandvejen 22
6000 Kolding
info@koldingskiklub.dk